“Euskara ezin daiteke indarrez txertatu, bestelako estrategiak behar ditugu”